Το προσωπικό νεύρο, ευθύνεται για την κινητικότητα των μυών στην αντίστοιχη πλευρά του προσώπου. Ελέγχει μεταξύ άλλων τις κινήσεις του ανοίγματος και κλεισίματος των ματιών, των εκφράσεων του προσώπου, όπως το χαμόγελο, τη συνοφρύωση και άλλες. Επιπλέον ελέγχει τη λειτουργία των δαρυικών και σιελογόνων αδένων όπως επίσης και την αίσθηση της γεύσης από τη γλώσσα. Σε περίπτωση πάρεσης του προσωπικού νεύρου εμφανίζονται:

  1. Σπασμωδικές κινήσεις, αδυναμία ή παράλυση της μίας ή και των δύο πλευρών του προσώπου
  2. Χαμήλωμα του βλεφάρου και της γωνίας του στόματος. Το μάτι που επηρεάζεται δεν μπορεί να κλείσει πλήρως
  3. Διαφυγή σιέλου από το στόμα
  4. Ξηρότητα του ματιού ή του στόματος
  5. Προβλήματα γεύσης
  6. Υπερβολικό δάκρυσμα από το ένα μάτι
  7. Σημαντική αλλοίωση της όψης του προσώπου του ασθενούς που προκαλείται λόγω των πιο πάνω σημείων με συνοδά επακόλουθα στην ψυχολογία του ασθενούς.

Ο πλαστικός χειρουργός- μικροχειρουργός μπορεί να επέμβει στις περιπτώσεις αυτές και να βελτιώσει σημαντικά την κινητικότητα του προσώπου. Σε πρόσφατη πάρεση του προσωπικού δύνται να αποκατασταθεί η συνέχεια του προσωπικού νεύρου είτε άμεσα είτε με τη χρήση νευρικών μοσχευμάτων. Σε χρόνια πάρεση η καλύτερη μέθοδος είναι η λήψη ενός μυός από το μηρό του ασθενούς και μεταμόσχευσή του στην περιοχή του προσώπου. Με την τεχνική αυτή η λειτουργικότητα του  μυός υποκαθιστά του μύες του προσώπου που έχασαν τη λειτουργικότητά τους.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
Εικ.1 Ασθενής με πάρεση προσωπικού νεύρου αριστερά. Στον συγκεκριμένο ασθενή λήφθηκε ο ισχνός προσαγωγός μυς από τον μηρό και μεταμοσχεύθηκε στο πρόσωπο συνδέοντας τα αγγεία και το νεύρο του μυός με αντίστοιχα του προσώπου. Μετεγχειρητικά (αριστερή φωτογραφία) ο ασθενής είναι ικανός να κινεί την αριστερή πλευρά του προσώπου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

  • +30 2310 252590