Η απώλεια του μαστού μετά από μαστεκτομή επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας. Άγχος, κατάθλιψη, απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος, μείωση της γυναικίας αυτοεκτίμησης είναι συνήθη επακόλουθα μετά από επέμβαση μαστεκτομής.

Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή επιδρά θετικά στην ψυχολογία των γυναικών και βελτιώνει την ποιότητα ζώης τους. Για το λόγο αυτό στα περισσότερα κέντρα του εξωτερικού επικρατεί η τάση μαζί με τη μαστεκτομή να διενεργείται και η αποκατάσταση, έτσι ώστε η γυναίκα να μη βιώνει την απώλεια του μαστού. Παρόλα αυτά η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει μήνες ή χρόνια μετά τη μαστεκτομή με πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς να επηρεάζει την πορεία της νόσου.

Για να δείτε περιστατικά σθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη επέμβαση μπορείτε να επισκεφτείτε το blog μας στην παρακάτω διεύθυνση https://stam-pras.blogspot.gr

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ – ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί την ικανότητα του δέρματος να αυξάνεται προοδευτικά όπως το δέρμα της κοιλιάς στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Η τοποθέτηση του διαστολέα δέρματος τοποθετείται έιτε άμεσα ταυτόχρονα με την μαστεκτομή, είτα απώτερα χωρίς επιπλέον τομές από την τομή της μαστεκτομής, κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.

Διαμέσου μιας μικρής βαλβίδας τοποθετημένης κάτω από το δέρμα γίνεται περιοδικά η διάταση ώσπου αυτό να γεμίσει μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Όταν το δέρμα έχει διαταθεί αρκετά ο διαστολέας αφαιρείται με μια δεύτερη επέμβαση και τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα. Κάποιοι διαστολείς έχουν σχεδιαστεί για να μένουν μόνιμα.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
Εικ.1 Τοποθέτηση του διατατήρα κάτω από το μείζονα θωρακικό και πλήρωση του με φυσιολογικό ορό.

Σε δεύτερη φάση δημιουργείται το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω. Κάποιοι ασθενείς δε χρειάζονται διάταση και ο γιατρός μπορεί να τοποθετήσει το ένθεμα στην πρώτη επέμβαση.

Πλεονεκτήματα
 Μειονεκτήματα
Γρήγορη ανάρρωση
Τουλάχιστον 2 χειρουργεία για την τοποθέτηση του διατατήρα και στη συνέχεια του ενθέματος
Ουλή μόνο στην περιοχή της μαστεκτομής
Πολλαπλές επισκέψεις μετεγχειρητικά για την πλήρωση του διατατήρα
Μη ικανοποιητική συμμετρία
Ψηλάφηση του ενθέματος ως ξένο σώμα
Πιθανότητα λοίμωξης – φλεγμονής και αποτυχία της αποκατάστασης ιδιαίτερα σε ακτινοθεραπεία – κάπνισμα
Εμφάνιση ρικνωτικής κάψας, σκλήρυνση του ενθέματος, ανάγκη αντικατάστασης

Πιν.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αποκατάστασης μαστού με ενθέματα σιλικόνης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΥ ΡΑΧΙΑΙΟ ΜΥ

Όταν για την αποκατάσταση του μαστού χρειζόμαστε και δέρμα χρησιμοποιούμε τον πλατύ ραχιαίο μύ από την πλάτη μαζί με μια νησίδα δέρματος.

Ο μύς μαζί με μια ατρακτοειδή νησίδα δέρματος μεταφέρονται μέσω ενός τούνελ που γίνεται κάτω από το δέρμα της μασχάλης στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και δημιουργούν μια θήκη για να τοποθετηθεί η πρόθεση ή ο διαστολέας.

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η δημιουργία μιας νέας ουλής στην πλάτη, περισσότερες ουλές στο μαστό και η δυσχρωμία στην περιοχή του μαστού καθ’ ότι το δέρμα της πλάτης δεν έχει ίδιο χρώμα με αυτό του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος.

Στην πλάτη το τραύμα κλείνει με μια οριζόντια τομή.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχει γίνει ακτινοθεραπεία στο δέρμα του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
Εικ.2 Μεταφορά δέρματος και μυός από τη ράχη στην περιοχή του στήθους.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ (DIEP Flap)

Ο πιο σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού περιλαμβάνει τη χρήση αυτόλογων ιστών από την κοιλιά χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Κατά την τεχνική αυτή (DIEP flap) λαμβάνεται το δέρμα και το λίπος της κοιλιάς κάτω από τον ομφαλό (όπως στην κοιλιοπλαστική) και μεταφέρεται στην περιοχή του μαστού. Για να αιματωθεί ο νέος μαστός ο Πλαστικός Χειρουργός εξειδικευμένος στη Μικροχειρουργική αναστομώνει τα αγγεία του κρημνού της κοιλιάς με τα αγγεία του θώρακα με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

  • Η μη χρήση ξένου σώματος δηλαδή ενθέματος σιλικόνης.
  • Το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό, αφού ο νέος μαστός αποτελείται από λίπος απότε στην ψηλάφηση ομοιάζει περισσότερο με τον φυσιολογικό μαστό.
  • Ο νέος μαστός παρουσιάζει τη φυσιολογική πτώση που εμφανίζει και ο άλλος μαστός δίνοντας πιο συμμετρικό αποτέλεσμα.
  • Πρόκειται για εφ’όρου ζωής αποκατάσταση, αφού δεν απαιτούνται άλλες επεμβάσεις μετά από χρόνια, όπως συμβαίνει με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.
  • Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι γυναικές που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο αποκατάστασης είναι περισσότερο ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτές που επιλέγουν τη χρήση ενθεμάτων.
  • Ταυτόγχρονα με την αποκατάσταση μαστού βελτιώνεται και η περιοχή της κοιλιάς καθώς αφαιρείται από την περιοχή η περίσσεια του λίπους.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
Εικ.3 Προεγχειρητικός σχεδιασμός ασθενούς μετά από δε. μαστεκτομή και αποτυχία αποκατάστασης με ενθέματα σιλικόνης.

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ο αυξημένος χειρουργικός χρόνος, καθώς και ότι απαιτείται από τον πλαστικό χειρουργό να είναι εξειδικευμένος στη μικροχειρουργική.

Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης μαστού στην Ευρώπη, το Queen Victoria Hospital στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από το 80% των αποκαταστάσεων μαστού διενεργούνται με την τεχνική αυτή με ποσοστά επιτυχίας υψηλότερο του 98%.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
Εικ.4 Πριν και μετά την αποκατάσταση μαστού με DIEP flap (δεν χρησιμοποιήθηκε ένθεμα σιλικόνης)

Είναι λοιπόν απαραίτητο κάθε γυναίκα που πρόκειται να υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού να λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από πλαστικό χειρουργό εξειδικευμένο στην αποκατάσταση μαστού προκειμένου να επιλεγεί η πιο κατάλληλη τεχνική για την περίπτωσή της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

  • +30 2310 252590