ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DIEP FLAP ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ – CTA IN DIEP FLAP FOR BREAST RECONSTRUCTION