Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή χωρίς ενθέματα σιλικόνης με τη χρήση λίπους και δέρματος από την κοιλιά.

Η ασθενής είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή και αποκατάσταση σε δύο στάδια με τη χρήση διατατήρα και ενθέματος σιλικόνης. Για αρκετό διάστημα αντιμετώπιζε ενοχλήματα και πόνο λόγω του ενθέματος, ενώ το

Share
Αντιμετώπιση δερματικών καρκινωμάτων

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (BCC) Αποτελεί το 80% των καρκίνων του δέρματος που δεν είναι μελάνωμα. Μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο σώμα, αλλά, πιο συχνά εμφανίζεται στις εκτεθειμένες περιοχές όπως είναι το

Share
Επιστημονική δημοσίευση στο Βρετανικό περιοδικό JPRAS

Η διεγχειρητική αγγειογραφία ή λεμφαγγειογραφία με την τεχνική ICG αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές στην επανορθωτική χειρουργική. Μπορεί να εφαρμοστεί για να αναδείξουμε την αιμάτωση των κρημνών στις

Share
Αντιμετώπιση δερματικών καρκινωμάτων

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (BCC) Αποτελεί το 80% των καρκίνων του δέρματος που δεν είναι μελάνωμα. Μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο σώμα, αλλά, πιο συχνά εμφανίζεται στις εκτεθειμένες περιοχές όπως είναι το

Share
Σύγχρονη τεχνική για την ανίχνευση του φρουρού λεμφαδένα στη χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος

Το μελάνωμα αποτελεί μία μορφή καρκίνου του δέρματος, το οποίο αναπτύσσεται είτε σε έδαφος προυπάρχοντος σπίλου είτε ως πρωτοεμφανιζόμενη δερματική βλάβη. Η αντιμετώπισή του είναι κατα βάση χειρουργική και περιλαμβάνει

Share

Τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά καρκίνου του δέρματος και ιδιαίτερα του μελανώματος έχουν αυξηθεί σημαντικά και ιδιαίτερα σε νεαρότερες ηλικίες. Η έγκαιρη διάγνωση και η αφαίρεση μιας ύποπτης βλάβης αποτελεί

Share

Θύλη ασθενής υποβλήθηκε σε προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.  Before and after bilateral prophylactic mastectomy and immediate reconstruction with silicone implants. Stamatis Sapountzis (Dr.Stam)

Share

Before and after bilateral nipple sparing mastectomy and immediate reconstruction with anatomical implants and mesh for implants lower pole coverage. Θύλη ασθενής πριν και μετά από αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή με διατήρηση

Share

 Άρρεν ασθενής με καρκίνωμα στο αριστερό αντιβράχιο. Διεεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και κάλυψη του ελλείμματος με τμήμα το μηρού το οποίο μεταμοσχεύθηκε στο αντιβράχιο. Χειρουργοί: Σαπουντζής Σταμάτης, Πλαστικός ΧειρουργόςΣαμολαδάς

Share

Θύλη ασθενής με καρκίνωμα κάτω χείλους με επέκταση στο οστό της κάτω γνάθου. Διενεργήθη ευρεία εκτομή της βλάβης και αφαίρεση του κεντρικού τμήματος της γνάθου. Για την αποκατάσταση του οστικού

Share