ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DIEP FLAP ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ – CTA IN DIEP FLAP FOR BREAST RECONSTRUCTION

Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόλογου ιστού από το δέρμα της κοιλιάς, χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Η επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένο στη μικροχειρουργική πλαστικό

Share

Male patient with nasal squamous cell carcinoma. Subtotal rhinectomy was performed. The defect was reconstructed with double forehead flap. The first flap was used for nasal lining reconstruction. Nasal septum

Share