Σκοπός της επέμβασης είναι η ανόρθωση του στήθους ώστε να αποκτήσει πιο νεανικό σχήμα. Ανάλογα με το βαθμό της πτώσης η τομή μπορεί να περιοριστεί γύρω από τη θηλαία άλω. Σε αρκετά πτωτικούς μαστούς προστίθεται και μία κάθετη τομή με ή χωρίς επέκταση αυτής οριζόντια στην υπομάστια πτυχή. Αν είναι απαραίτητο ταυτόγχρονα με την ανόρθωση μπορεί να γίνει και αύξηση του μεγέθους του μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

Για να δείτε περιστατικά σθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη επέμβαση μπορείτε να επισκεφτείτε το blog μας στην παρακάτω διεύθυνση https://stam-pras.blogspot.gr

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

  Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2-3 ώρες.

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

  Γενική αναισθησία.

 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Συνήθως απαιτείται παραμονή 1 νύχτας στην κλινική.

 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  Φλεγμονή και αιμάτωμα είναι επιπλοκές και απαιτούν τη χορήγηση αντιοβιοτικών ή παροχέτευσης σε περίπτωση αιματώματος. Μικρή ασυμμετρία είναι πιθανή. Σπανιότερα, μπορεί να αναπτυχθούν υπερτροφικες ουλές, νέκρωση της θηλής και απώλεια της αισθητικότητας. Μετά από μειωτική στήθους μπορεί να παρουσιαστεί διαταραχή του θηλασμού.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε 7-10 ημέρες, ενώ έντονες δραστηριότητες πρέπει να αποφευχθούν για 1 μήνα.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 2310 252590