Η χειρουργική των γενητικών οργάνων περιλαμβάνει μια ποικιλία επεμβάσεων που αφορά τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν  ένα λειτουργικό  ή αισθητικό πρόβλημα.

Στις γυναίκες μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση των έξω γεννητικών οργάνων, είτε με μείωση των έσω χειλέων του αιδοίου, είτε με αύξηση των έξω χειλέων με τη μεταφορά λίπους από μια περιοχή του σώματος με περίσσεια στην περιοχή του αιδοίου. Αν απαιτείται μπορούμε να συνδυάσουμε τις παραπάνω επεμβάσεις με ταυτόγχρονη σύσφιξη του κόλπου.

Αντίστοιχα στος άνδρες μπορούμε να βελτιώσουμε τόσο το πέος όσο και το όσχεο με τις ακόλουθες επεμβάσεις.

 • Περιτομή, δηλαδή την αφαίρεση του δέρματος που καλύπτει τη βάλανο.
 • Αύξηση του μήκους του πέους είτε διαχωρίζοντας το πέος από το ηβικό οστό μέσω μια μικρής τομής στη βάση του πέους είτε με λιποαναρρόφηση στην περιοχή του εφηβαίου σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια λίπους στην περιοχή αυτή η οποία εμβυθίζει το πέος.
 • Αύξηση του πάχους του πέους με μεταφορά λίπους από μια περιοχή του σώματος στο πέος.
 • Μείωση του δέρματος του οσχέου (λίφτινγκ οσχέου).

Ειδική κατηγορία αποτελούν ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή φύλου από γυναίκα σε άντρα και αναζητούν τη δημιουργία πέους. Λόγω της εμπειρίας μας στη μικροχειρουργική μπορούμε να ανακατασκευάσουμε νέο πέος από ιστούς της ράχης ή του μηρού.

Για να δείτε περιστατικά σθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη επέμβαση μπορείτε να επισκεφτείτε το blog μας στην παρακάτω διεύθυνση https://stam-pras.blogspot.gr

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

  Η διάρκεια των επεμβάσεων ποικίλουν ανάλογα με το είδους αυτής.

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

  Τοπική ανασιθησία ή γενική αναισθησία κατά περίπτωση.

 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Κάποιες επεμβάσεις δεν απαιτούν παραμονή στην κλινική (σμίκρυνση ή αύξηση χειλέων του αιδοίου, περιτομή κτλ.) ενώ άλλες απαιτούν παραμονή μερικών ημερών.

 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  Κάθε επέμβαση έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες για τις οποίες θα ενημερωθείτε αναλυτικά και την επίσκεψή σας στο ιατρείο μας.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ανάλογα με την επέμβαση η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες ποικίλει από μερικές ημέρες έως 4-6 εβδομάδες.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 2310 252590