Σκοπός της ωτοπλαστικής είναι να διορθωθούν τα αφεστώτα ώτα. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του χόνδρινου σκελετού του ωτός, ώστε η τελική του θέση  να είναι πιο κοντά στο κεφάλι. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί στην αύλακα μεταξύ αυτού και της κεφαλής, ώστε μετεγχειρητικά να μην είναι εμφανής. Η επέμβαση συνίσταται  σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και πριν από την είσοδο στο σχολείο προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Για να δείτε περιστατικά σθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη επέμβαση μπορείτε να επισκεφτείτε το blog μας στην παρακάτω διεύθυνση https://stam-pras.blogspot.gr

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

  Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες.

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

  Τοπική η γενική αναισθησία.

 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική.

 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  Φλεγμονή και αιμάτωμα είναι σπάνιες επιπλοκές και απαιτούν τη χορήγηση αντιοβιοτικών ή παροχέτευσης σε περίπτωση αιματώματος. Μικρή και υποτροπή η οποία απαιτεί επιπλέον διόρθωση.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε 7-10 ημέρες, ενώ έντονες δραστηριότητες πρέπει να αποφευχθούν για 1 μήνα.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 2310 252590