ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DIEP FLAP ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ – CTA IN DIEP FLAP FOR BREAST RECONSTRUCTION

Ο πλέον σύγχρονος τρόπος αποκατάστασης μαστού επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόλογου ιστού από το δέρμα της κοιλιάς, χωρίς την ανάγκη χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης. Η επέμβαση απαιτεί εξειδικευμένο στη μικροχειρουργική πλαστικό

Continue