Σκοπός της ωτοπλαστικής είναι να διορθωθούν τα αφεστώτα ώτα. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του χόνδρινου σκελετού του ωτός, ώστε η τελική του θέση  να είναι πιο κοντά στο κεφάλι. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί στην αύλακα μεταξύ αυτού και της κεφαλής, ώστε μετεγχειρητικά να μην είναι εμφανής. Η επέμβαση συνίσταται  σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και πριν από την είσοδο στο σχολείο προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

  Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες.

 • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

  Τοπική η γενική αναισθησία.

 • ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική.

 • ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  Φλεγμονή και αιμάτωμα είναι σπάνιες επιπλοκές και απαιτούν τη χορήγηση αντιοβιοτικών ή παροχέτευσης σε περίπτωση αιματώματος. Μικρή και υποτροπή η οποία απαιτεί επιπλέον διόρθωση.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε 7-10 ημέρες, ενώ έντονες δραστηριότητες πρέπει να αποφευχθούν για 1 μήνα.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Δρ. Σταμάτης Σαπουντζής - Πλαστικός Χειρούργος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 • +30 2310 252590 / +30 6944292525